OVERGANGEN VAN PUPPY – NAAR JUNIORREEKS EN VAN JUNIOR NAAR A-REEKS

 

Deze overgang kan enkel gebeuren als aan beide onderstaande voorwaarden voldaan  is :

 

1.De hond heeft minimaal de leeftijd bereikt van respectievelijk  5  maand ( pup naar junior)   

    of van 7  maand ( juniors naar A-reeks).

 

  1. De lesgever acht de hond voldoende geschikt om naar de volgende reeks over te gaan.

 

De geplande overgang dient dus steeds te gebeuren in overleg met  de lesgever van de reeks die men wenst te verlaten.

 

Procedure :  

De cursist die de toelating krijgt om over te gaan naar de volgende reeks  dient zijn/haar lidkaart af te geven aan de lesgever .

 

Deze zal de lidkaart afgeven op het secretariaat zodat de overgang kan geregistreerd worden.

 

De cursist kan na de registratie zijn/haar lidkaart terug afhalen op het secretariaat.

Bij het eerste aantreden in de nieuwe groep zal de cursist spontaan zijn/haar lidkaart voorleggen aan de betrokken lesgever , zodat deze kan nagaan of bovenstaande procedure werd  gevolgd. Indien dit niet het geval is kan de lesgever de cursist  de toegang tot de les weigeren .

Enkel lidkaarten die door de lesgever op het secretariaat afgegeven worden zullen worden gevalideerd voor overgang naar de volgende groep. Lidkaarten die door de cursist zelf worden aangeboden zullen NIET aanvaard worden.

 

P.S.  cursisten die te lang in een bepaalde groep willen blijven alhoewel hun hond oud genoeg is en geschikt voor de overgang , kunnen door de lesgever (na overleg met de hoofdinstructeur) verplicht worden naar de volgende reeks over te stappen.  Ook in dat geval is dezelfde procedure ivm de lidkaart te volgen.